Algemene Voorwaarden Helemaal Heel

Het akkoord gaan met de algemene voorwaarden gaat in voor zowel Helemaal Heel als de ontvanger van de diensten van Helemaal Heel vanaf het eerste en de daarop volgende contact momenten in welke vorm dan ook. Beide partijen dienen dan ook vooraf kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Helemaal Heel.

Helemaal Heel verwerkt en bewaard de persoonlijke gegevens conform de AVG

Helemaal Heel en de ontvanger van de diensten van Helemaal Heel verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die verkregen is tijdens de contactmomenten

De diensten aangeboden door Helemaal Heel vervangen niet en nooit de diagnostiek, verzorging en/of verpleging van de reguliere gezondheidszorg. De ontvanger van de diensten van Helemaal Heel is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het al dan niet te consulteren van een reguliere zorgaanbieder.

De ontvanger van een of meerdere diensten van Helemaal Heel is en blijft te alle tijde zelf verantwoordelijk voor zijn /haar eigen fysieke en geestelijke gezondheid, welzijn en proces. Hier uitvolgend is Helemaal heel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of gevolgschade in welke vorm dan ook.

Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.

Voor niet tijdig geannuleerde afspraken of het niet nakomen van een afspraak wordt 25 euro in rekening gebracht.

Disclaimer Website:

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud.

Helemaal Heel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of gevolgschade door de getoonde inhoud.

De teksten op de website mogen niet zonder overleg van Helemaal Heel worden gebruikt of gekopieerd.